• 09153444810

  • info@kimiatax.ir

ثبت دامین

دامنه در حقیقت نام وب سایت شما می باشد که از دو قسمت نام و پسوند تشکیل شده است. پسوندهای بین الملی رایج عبارتند از com , net , org و ir که مصارف عمومی دارند‫.‬

در جدول زیر لیست قیمت‌های دامین ها بر اساس قیمت روز نوشته شده است.

 

نوع دامین هزینه ثبت (سالانه) هزینه تمدید (سالانه) هزینه انتقال
Com. ‎40,000‎ تومان 40,000‎  تومان 40,000‎ تومان
Net. ‎40,000‎ تومان 40,000‎ تومان 40,000‎ تومان
Org. ‎40,000‎‎ تومان 40,000‎‎ تومان 40,000‎ تومان
Ir. 8,500 تومان 8,500 تومان 8,500 تومان
Biz. ‎40,000‎‎ تومان 40,000‎ تومان 40,000‎ تومان
Info. ‎40,000‎‎ تومان 40,000‎‎ تومان 40,000‎ تومان
Co. ‎69,000 تومان 69,000 تومان 69,000 تومان
Us. ‎28,500 تومان 28,500 تومان 28,000 تومان
Ws. ‎28,500 تومان 28,500 تومان 28,500 تومان
In. ‎32,000 تومان 32,000 تومان 32,000 تومان
Me. 69,000 تومان 69,000 تومان 69,000 تومان